Funkcjonalności

Dobór modułów systemu w zależności od wymaganych funkcjonalności

Building Management System

System BMS ATROM

System BMS od ATROM zapewnia rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb. Kontrola zużycia energii oraz konfigurowalne harmonogramy i alarmy to wyższy poziom zarządzania. Modułowa budowa systemu umożliwia rozszerzanie funkcjonalności razem ze wzrostem Twojego przedsiębiorstwa.

Lista funkcjonalności
Funkcjonalność

Pełna analiza elektryczna obiektu

Pobieranie danych z analizatorów energii elektrycznej (napięcie, prąd, moc czynna / bierna, energia czynna / bierna).

Zarządzanie i optymalizacja harmonogramu pracy poszczególnych urządzeń

Precyzyjne określanie momentu włączenia i wyłączenia urządzeń urządzeń w oparciu o charakterystykę wykorzystania danego obiektu. Zarządzanie obwodami elektrycznymi.

Integracja z monitoringiem video, instalacją fotowoltaiczną

Podgląd obrazu z monitoringu video oraz historii produkcji energii elektrycznej.

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi (klimatyzacja, kurtyny powietrzne, grzejniki itd.)

Zdalne sterowanie klimatyzatorami oraz monitorowanie temperatury wlotu / wylotu powietrza.

Ewidencja dokumentów, pracowników

Dokumenty i informacje dotyczące pracowników zawsze pod ręką.

Alarmowanie w przypadku awarii (sms, e-mail)

Alarmy konfigurowalne w oparciu o wszystkie zbierane przez system AEM dane.

Sterowanie oświetleniem DALI

Zarządzanie z wykorzystaniem centralnego systemu sterowania AEM to elastyczność doboru parametrów oświetlenia, efektywność energetyczna i łatwość konserwacji.

Sterowanie urządzeniami chłodniczymi

Dobór parametrów nastawy i odczyt temperatur urządzeń chłodniczych.

Pomiar wilgotności i temperatury

Wielopunktowy pomiar temperatury i wilgotności poprzez adresowane termometry i higrometry.

Pomiar zużycia wody

Wielopunktowy pomiar ilości zużytej wody poprzez zliczanie impulsów z wodomierza.

PRZYKŁADOWE UŻYCIA PRODUKTÓW

Realizacje

Przykłady spośród setek wykonanych realizacji.

Made in Poland

Produkcja w Polsce

Wszystkie nasze urządzenia i systemy są produkowane w Polsce, dlatego też mamy stałą kontrolę nad ich jakością.

Współpraca oparta na dobrych relacjach